Hotel La Perla star star star

Hotel La Perla
Hotel La Perla Kalabrija

Tropea
www.laperlatropea.com/index.php/it/
Lokacija: Hotel se nalazi 300 m od glavnog trga u Tropea-i, od stepenica koje vode do plaže je udaljen 500 m. Od aerodroma je udaljen 60 km.
Sadržaj: Hotel ima 4 sprata, lift i sobe opremljene kupatilom, tv-om, telefonom, wi fi, klima uređajem i balkonom. Na poslednjem spratu je restoran sa panoramskim pogledom na grad u kom se služi doručak.
Usluga: BB-nocenje dorucak

Pošaljite upit
Hotel La Perla Kalabrija

Popusti i doplate

Opis aranžmana

PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan: Beograd - Kalabrija (aerodrom Lamecija terme): Sastanak putnika na aerodromu Beograd dva sata pre
poletanja kod šaltera Agencije. Prevoz čarter letom (let traje cca dva sata ). Dolazak u Kalabriju. Transfer do
izabranog hotela. Smeštaj u hotel. Hotelske usluge prema programu. Noćenje.
2.-10. dan: Individualne aktivnosti. Mogućnost fakultativnih izleta i razgledanja.
11. dan: Kalabrija (aerodrom Lamecija terme) - Beograd: Napuštanje soba do 10 h. Transfer do aerodroma, čekiranje i
pasoška kontrola. Direktan čarter let do Beograda (AIR SERBIA).

 

Program obuhvata

 • Avio prevoz čarter letom na relaciji Beograd - Lamezija terme - Beograd,
 • Aerodromske takse u visini od 45.4 EUR (21.42 EUR aerodromska taksa Beograd, 23 EUR aerodromska taksa u
  Lamecija terme, 0.98 EUR DCV taksa), plaćaju se u agenciji uz aranžman u dinarskoj protivvrednosti; DCV je taksa
  direktorata za razvoj saobraćaja, YQ taksa (YQ je taksa za poskupljenje goriva, a njena visina zavisiće od devijacije
  cene goriva i biće objavljivana 2 puta mesečno;
 • Smeštaj u izabranom hotelu na bazi usluge i tipa sobe naznačene u tabeli,
 • Transfer aerodrom - hotel - aerodrom,
 • Usluge predstavnika, troškove organizacije putovanja.

Program ne obuhvata

 • Dinarski deo aranžmana (plaćaju je odrasli i deca) u iznosu od 1.999,00 rsd nepovratno
 • Deca do 2 god besplatno
 • Sve navedene takse su podložne promeni i eventualna poskupljenja naplativa su sve do početka putovanja.
  gradska taksa (plaća se po osobi po noći)- za boravak u hotelu kategorije 3*-Tropea, Pargelija cc 1,5 evro; Ricadi,Capo
  Vaticano cc 0,75 evra; u hotelu kategorije 4*- Tropea, Pargelija cc 2 evra; Ricadi, Capo Vaticano cc 1 evro po noći i
  osobi; Briatico 1 evro za maksimum 7 noćenja - isključivo na recepciji hotela
 • Troškovi fakultativnih izleta,
 • putno zdravstveno osiguranje,
 • individualni troškovi, sve što nije naznaceno pod “ARANŽMAN
  UKLJUČUJE”

Uslovi i način plaćanja

OPŠTE INFORMACIJE
Napomena: Cene su izražene u Eur-ima ili Din-arima. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima prema prodajnom kursu
Banke Intesa na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u Eur-ima i plaća
prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga organizator zadržava pravo korigovanja
cena na neplaćeni deo aranžmana.
USLOVI PLAĆANJA
1. UPLATA DO POLASKA - Prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15
dana pre polaska. Uplate aranžmana po cenama ranog bukinga: podležu posebnom načinu plaćanja koji je određen
za svaki hotel posebno. Ne pridržavanje uslova plaćanja ili kašnjenje prilikom uplate podrazumeva gubljenje prava na
korišćenje popusta za rani buking. Uplate za aranžmane po cenama ranog bukinga ne mogu biti sa odloženim plaćanjem.
2. TURISTIČKIM KREDITOM
3. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA - Uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate
čekovima građana na više mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate
dospevaju svakog 10, 20 i 30-og u mesecu. Poslednji datum dospeća čekova je 30.10.2019.
4. pLaTniM KarTiCaMa - Sa kojima ima skopljen Ugovor (Visa, Visa Electron, Maestro, Master, Dina i
American Express).
5. PLAĆANJ E NA RATE - Bez kamate, kreditnim karticama Intesa banke i Komercijalne banke (Visa,Visa Electron,
Maestro, Master, Dina) do 6 rata.
6. ADMINISTRATIVNIM ZABRANAMA - na više mesečnih rata zaključno sa 30.11.2019.godine.
OSIgURANJE: Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdavstveno osiguranje
i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama WIENER STADTISCHE
osiguranja. Ovim osiguranjem putnik, odnosno osiguranik je pokriven za sve nepredviđene i hitne medicinske
intervencije, kao i troškove medicinske evakuacije i repatrijacije. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku
putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenom uslovima
zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog
osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.
pOTVrDa rEZErVaCijE HOTELa sE DObija 48 saTi pO upLaTi aKOnTaCijE. U slučaju ne dobijanja potvrde, putnik
ima pravo na refundaciju celokupnog iznosa uplaćenog avansa.
VIzE: Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju, kao i
zemalja kroz koje prolaze.
PREVOz AVIONOM: Kompanija Air Srbija je glavni prevoznik putnika. Agencija nije u mogućnosti da garantuje vreme
polaska po kojem će čarter letovi kompanije Air Srbija biti realizovani. Vreme leta na čarter letovima, objavljuje se
najčešće dva dana pre realizacije programa. Na čarter letovima ne postoje klase sedišta, tako da nije moguće unapred
rezervisati određeno sedište u avionu, već se to radi na aerodromu, prilikom čekiranja. Prema međunarodnim
standardima, u slučejevima kašnjenja letova, avio-kompanija preuzima brigu o putnicima.
Za aranŽManE KOji su raĐEni na baZi ČarTEr LETa MiniMaLan brOj puTniKa Za rEaLiZaCiju prOgraMa jE
100 puTniKa pO LETu. Za sLuČaj OTKaZiVanja iLi prOMEnE prOgraMa puTOVanja OD sTranE agEnCijE rOK
jE 5 Dana prE pOČETKa puTOVanja.
PRTLJAg: Kod putovanja avionom, putnik može da ponese maksimim 20 kg prtljaga. U slučaju veće količine prtljaga,
organizator putovanja ne snosi rizik da avio kompanija naplati dodatni višak prtljaga. U ručnom prtljagu nije
dozvoljeno da se nose makazice, manikir setovi i drugi oštri predmeti, bilo kakve tečnosti, gelovi, sprejevi i pene.
IzgUBLJENI I zAKASNELI PRTLJAg: Ukoliko Vam je prtljag izgubljen ili oštećen, po dolasku na aerodrom obavestite
agenta avio-kompanije i predstavnika agencije (na aerodromu), koji će vam pomoći da popunite potrebne
formulare. Za obeštećenje u slučaju oštećenja ili potpunog gubitka prtljaga, nadležan je avio prevoznik uz asistenciju
agencije.
TRANSFERI Od/dO AEROdROMA: po dolasku na aerodrom, na određenoj destinaciji sačekaće Vas predstavnik
agencije, koji će Vas uputiti u autobus (mini bus, taxi) radi prevoza do rezervisanog hotela. Obaveza putnika je da
vodi računa o svom prtljagu. Vreme povratka iz hotela biće blagovremeno istaknuto u hotelu. Ukoliko ta informacija
nije istaknuta, kontaktirajte predstavnika. Molimo Vas da budete na recepciji hotela 15 min pre zakazanog vremena.
Vratite ključeve (od sobe, sefa), proverite sva putna dokumenta i platite račune.
Italija - Leto 2019
First minute KALABRIJA
CENE ZA DECU: Važe samo uz dve punoplatežne osobe
• dete do 2 god. Besplatno. Dete ove starosti nema sedište u avionu, ishranu, a ni krevet u hotelu.
• dete koje ima besplatan smeštaj plaća samo iznos karte i ima sedište u avionu, obroke i ostale usluge osim
sopstvenog kreveta. Dete koje ostvaruje određeni popust ima sve usluge iz programa, osim što umesto
standardnog kreveta ima pomoćni ležaj.
NAPOMENA: Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman, obavezno je navesti datum rođenja deteta koje se
najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka
putnika. Svim putnicima koji ne žele dodatnu uslugu obezbeđena je posebna prostorija u kojoj se može odložiti
prtljag do polaska. Putnici ne mogu da traže umanjenje cene za eventualni obrok koji ne mogu da iskoriste u slučaju
ranih jutarnjih ili kasnih večernjih letova, kao i izostanak obroka zbog izleta, ali se isti može zameniti lanč paketom.
Raspodelu soba vrši isključivo recepcija hotela. Svi vaši dodatni zahtevi i želje biće prosleđeni hotelu, ali agencija ne
može da garantuje i realizaciju istih. Garantuje se samo usluga koja je naplaćena.
hOTELSKI SMEŠTAJ: U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00h, a iste se napuštaju najkasnije do 12:00h.
Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.
NAPOMENA: Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, zašta
organizator ne snosi odgovornost. U hotelima koji uslugu ishrane služe po principu švedskog stola (samoposluživanje)
postoji mogućnost da se usled nedovoljnog broja gostiju, posluživanje izvrši na osnovu meni-a, sto se ne smatra
promenom aranžmana. Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u hotelski objekat.
ALL INcLUSIVE - SVE UKLJUČENO: Molimo Vas da se o detaljnom konceptu all inclusive usluge izabranog hotela
raspitate u agenciji.
POMOĆNI KREVET: U najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na
rasklapanje, što može značajno uticati na prostor u Vašoj sobi.
KLIMA UREĐAJ: Funkcionisanje klima uređaja zavisi od sezone i poslovne politike hotela.
PUTNA dOKUMENTA: Avionske karte, vaučere, i ostala dokumenta aerodromski predstavnik agencije predaje
putnicima 2h pre zakazanog vremena poletanja, na šalteru agencije na aerodromu Beograd. Po preuzimanju karata
potrebno je obaviti čekiranje, predaju prtljaga i pasošku kontrolu. Planirajte vreme za put do aerodroma, zbog
mogućih zakašnjenja (saobraćajne gužve, radova na putu i sl.). Agencija neće snositi odgovornost ukoliko putnik nije
stigao zbog zakašnjenja u dolasku na aerodrom da se prijavi za let. Za te putnike primenjivaće
se otkazne uzanse iz OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA - kao da su odustali na dan polaska. Organizator putovanja nije
ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
PREdSTAVNIK AgENcIJE: je obavezan da dočeka i isprati putnike i obilazi goste prema rasporedu koji se dostavlja
putnicima po dolasku radi dodatnih informacija mogućih fakultativnih izleta ili eventualne pomoći (usluge
predstavnika ne podrazumevaju celodnevno ili svakodnevno prisustvo). U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo
kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste predstavnika na prvom info sastanku ili telefonom,
prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku
putnika neće biti razmatrane.
Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,...) obratite nadležnim
organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da Vam pomogne u posredovanju između Vas i
nadežnih organa.
FAKULTATIVNI IzLETI - su izleti koje organizuje lokalna turistička agencija. Prijavljivanje kao i plaćanje izleta se vrši
na licu mesta bez odgovornosti organizatora putovanja ili predstavnika agencije za kvalitet i povoljnost cene.
Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE, OPŠTE USLOVE PUTOVANJA jer oni čine
sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.
Italija - Leto 2019
First minute KALABRIJA

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE“MAX TRAVEL” SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA
LICENCA OTP br. 65 / 2010 od 02.02.2010.

Komentari (0) ostavi komentar

Nema komentara.

Nazad na vrh

EVROPSKI GRADOVI

99.0 € , 17. 10. 19.

Milano, Italija

545.0 € , 06. 10. 19.

Moskva i St. Peterburg, Rusija

408.0 € , 06. 10. 19.

Rim, Italija

452.0 € , 03. 10. 19.

Pariz, Francuska

455.0 € , 10. 11. 19.

Madrid i Andaluzija, Španija

345.0 € , 08. 11. 19.

Sorento, Italija

313.0 € , 08. 11. 19.

Istanbul, Evropski gradovi

119.0 € , 09. 10. 19.

Toskana, Italija

55.0 € , 04. 10. 19.

Venecija, Italija

59.0 € , 11. 10. 19.

Beč, Austrija